Web Sitemize Hoşgeldiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


VIP Platinum Sağlık Sigortası ile size limitsiz hizmet sunuyoruz.

VIP Platınum Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda; kurumun kadrolu uzman ya da akademik ünvana sahip doktorları tarafından ya da şirketimizin anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise limitsiz ve katılımsız ayakta tedavi seçeneğinin de yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.

Yatarak tedavi teminatı kapsamında;

Kemoterapi, radyoterapi ve dializ tedavileri için yapılan harcamalarınız yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda %100'lü ve limitsiz olarak karşılanır.

Sigorta süresi içinde geçirilen bir kaza veya hastalık sonucundaki fonksiyon kaybını gidermek için gereken (el, kol, bacak gibi) protez giderleri poliçenizde belirtilen limit kadar suni uzuv teminatından karşılanır.

Poliçe teminatları kapsamına giren ameliyatlar için gerekebilecek canlı ya da kadavradan alınan doku ve plak, vida, çivi, tel, fixatör, stent, kalp pili gibi özel şartlarda belirtilmiş malzemeler poliçede belirtilen limit dahilinde ameliyat yardımcı malzeme teminatından karşılanır.

T.T.B.A.Ü.T. belirtilen 149 birimin altında olan müdahaleler ve hastanede 24 saatten az müşahade altında tutulmayı gerektiren zabıtlı trafik kazaları; zehirlenmeler ve acil medikal yatışlar anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda %100'lü ve limitsiz karşılanır.

Anlaşmalı sağlık kuruluşundaki yatarak tedaviniz sonrasında tedavinin devamı için doktorunuzun, şirketimizin ve sigortalının onayı ile; sadece tıbbi ya da yardımcı tıbbi personel tarafından yapılan evde tıbbi bakım ve tedavilerine ilişkin giderler, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel şartları dahilinde evde bakım teminatından karşılanır.

Ayakta tedavi teminatının alınmadığı durumlarda dahi; ameliyatla sonlanan bir tedavinin en fazla iki ay öncesinde ve ameliyatı takiben hastaneden taburcu olunmasından en fazla iki ay sonrasında, aynı sağlık sorunu ile ilgili olmak üzere yapılan tanı ve takibe yönelik tetkikler ile ameliyat sonrası tedaviyi tamamlayıcı nitelikte yapılan 10 seanslık fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, anlaşmalı tüm kurumlarda %100'lü ve limitsiz olarak yatarak tedavi kapsamında karşılanır.

40 yaş ve üstü bay-bayan sigortalılarımızın sağlık durumlarını koruyucu, kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi / PSA ve check up (şirketimizin önceden belirlediği panellerden biri sigortalı tarafından seçilir) ait giderler sigortacının önceden belirlediği sağlık kuruluşlarında yaptırılması koşulu ile yılda 1 kez %100 oranında karşılanır.

Yurt dışında kalış süresinin 30 günün altında kaldığı ve tedavi amaçlı olmayan yurt dışı seyahatleri esnasında oluşabilecek sağlık giderleri yurt içindeki koşullara tabii olarak poliçede yazılı yıllık teminat limit ve % muafiyeti kapsamında yurt dışı seyahat teminatından karşılanır.

Doğum veya düşük durumunda ortaya çıkan masraflar, sigortalılık sürecinde 12 aylık bekleme süresinin doldurulması koşuluyla poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.


Whatsapp Destek

Ap Polat Sigorta

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?